Menu

Kai Nielsen

1915-09-07

Afsender

Kai Nielsen

Dokumentindhold

Afventer transskription

Transskription

Mandag 1915

Ciselen. Det er mærkværdigt og barskt og vildt smukt som bare Fanden, men det er saa kedeligt næsten sørgeligt at du ikke er her naar jeg kommer hjem og og ser vigtig ud - du altsaa - og lader som om det har været Dig saa revnende ligegyldigt at jeg har været 5 timer om at naa hen og ned i en dryppende Iskulde og tilbage igen langs ... Vej i Stedet for de 3 Ola Berge paastaar at den skal gøres paa og til Trods for at Ola bestemt havde erklæret at Vejen ikke var til at tage Fejl af. Du skulde vide hvor Du ser pæn og stærk ud naar Du staar saadan og hvis jeg ikke

var det forbandede umættelige Dyr jeg er vilde jeg simpelthen have indkasseret en saadan Kærlighedserklæring som vor ?? i Stedet for i Stedet for at grave og rode i Dig med alle Midler og somme Tider faa Dig til at græde bare for at føle at Du hænger ved mig med alt det der Du har at hænge med. Jeg er et Bæst det der ælskværdigst oversættes en Dreng. Endnu! Men lille kære Dimmer jeg elsker Dig meget, meget, meget saa meget at den Dag er lige ved at blive til, da du skal se mig som et anstændigt og forstandigt Mandfolk med ... i egne Luner.
Hvordan var det jeg begyndte Her er mærkværdigt, barskt og vildt og jeg vilde meget nødigt undvære det i Rejseminderne naar hele

Turen er færdig

Fakta

Brev

Dansk

Turtagrø

Turtagrø Hotel brevpapir

København

Glyptotekets arkiv