Menu

Kai Nielsen

1916 eller 1917. Udateret

Afsender

Kai Nielsen

Dokumentindhold

Kai Nielsen fortæller om et besøg hos Tetzen-Lund.

Transskription

Kære lille Yans.
Først og fremmest elsker jeg dig og der bliver det store Hul i Siden - du ved - naar du saadan rejser. Det har nok været Fornemmelsen af det, der har faaet en Mand i gamle Dage til at lave Mythen. Hvoraf det altsaa fremgaar at det har været en gift Mand der skrev den Ende af Biblen.
Jeg kommer ligefra Tetzen Lund og hans 230 aarige gamle Mor som havde to veritable Stære siddende

paa Øjenene. En 74 aarig adstadig Søster der serverede --- The! (Middag først altsaa) Saa var der gudskelov et Bjerg af en Niece - nogen og Halvtreds, der haardnakket paastod at hun kendte min Mor fra Skagen.
En rigtig hyggelig Dag der resulterede i at jeg naar jeg kommer hjem skal foranstalte en Skitze til en Dryade = en 16 aarig Bondepige. Grunden er gammel Bøgeskov med stærkt bakket Terrain og Figuren skal staa midt i en Bakke og ligesom følge med Havet[?] [...] en nysgerrig Skovens Datter der [...] fræk i sin Nøgenhed

og alligevel kysk i sin Mangel paa de mange [Rov? ...] lister sig ud af den dybe Skov bag ved og nu er i Færd med at stige ned af Skrændten.
I Snit saaledes.
ned for at kigge paa Automobilerne og al den anden moderne For-

nemhed. Du ser at det bliver Rump og Stevns Fodstykke om igen.
Sjov!
Jeg var i lidt søvnigt Humør blev ikke Dus med nogen og - sig det til Beroligelse til Kigerunde[?] - jeg kløede ingen af Damerne i Parykkerne.
Her mit første Fotografi. I nogen fine Ting af "Olga i Trædgaarden" og Figuren fine Plader vil jeg sige dig. Fotografen erklærede at Udstillingen og Tiden var rigtig. Kun havde jeg rystet lidt.
Lille kære, kære [...]
Hans Du[...]
Hils Gerhards

Fakta

Brev

Dansk

Helsingør

Brevpapir fra Jernbanehotellet i Helsingør.

København

Ny Carlsberg Glyptotek